Proje Amaç ve Hedefleri

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde engelliliğe yönelik olumsuz algı ve tutumların dönüştürülmesi ve böylece eğitim ortamında engelliliğe dayalı ayrımcılığın azaltılmasına katkı sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

Projenin genel amacı, engellilik odaklı kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitim ortamlarında yaygınlaştırılmasıdır.

Bu genel amaca yönelik belirlenen özel amaçlar şunlardır:

  1. Öğrencilerin olumlu tutum geliştirmelerine ve farkındalık kazanmalarına yönelik eğitim materyalleri ve etkinlikleri geliştirmesi
  2. Öğretmenlerin engelliliğe dayalı ayrımcılıkla eğitim ortamında mücadele ve engelli öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanması konularında güçlendirilmesi
  3. Velilerin engelliliğe dayalı ayrımcılık konusunda bilgilendirilmesi
  4. Okul iklimini dönüştürmeye yönelik stratejilerin derlenmesi
  5. Öğretmenlerin eğitimin diğer paydaşları ile ilişkilerinin güçlendirilmesi

Proje Amaç ve Hedefleri

Projenin genel amacı, engellilik odaklı kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitim ortamlarında yaygınlaştırılmasıdır.

Proje Faaliyetleri

Proje kapsamında gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek faaliyetlere ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Ekibi

Tohum Otizm Vakfı ve Seçbir'in uzmanlarından oluşan proje ekibimize dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

İletişime Geçin

Proje ile ilgili tüm konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.