Eğitimde Engelli Hakları

Eğitim hakkı tüm bireylerin sahip olduğu, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış temel bir haktır. Ancak mevcut yasal düzenlemelere rağmen engelli çocukların eğitim haklarından tam anlamıyla yararlanamadıkları ve kaliteli eğitime erişimde problem yaşadıkları bilinmektedir. Öğretmenlerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmaması, velilerin olumsuz tutumları, engelli çocukların erişimine uygun fiziki eğitim ve öğrenme ortamının olmaması ve engelsiz çocukların engelli akranlarına yönelik tutum ve davranışları eğitimin önünde engel oluşturmaktadır.

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi, bu ihtiyaca yönelik olarak Tohum Otizm Vakfı tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) ortaklığı ve Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında 2017 yılında hayata geçirilmiştir.

Proje Amaç ve Hedefleri

Projenin genel amacı, engellilik odaklı kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitim ortamlarında yaygınlaştırılmasıdır.

Proje Faaliyetleri

Proje kapsamında gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek faaliyetlere ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Ekibi

Tohum Otizm Vakfı ve Seçbir'in uzmanlarından oluşan proje ekibimize dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

Eğitimde Engelli Hakları:

Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi

Okul öncesi ve ilkokul seviyesinde engelliliğe yönelik olumsuz algı ve tutumların dönüştürülmesi ve böylece eğitim ortamında engelliliğe dayalı ayrımcılığın azaltılmasına katkı sunulması amacıyla 2017 yılında hayata geçirilmiştir.

Neler yapılıyor?

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi Tohum Otizm Vakfı tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEÇBİR) ortaklığında Sabancı Vakfı ve Kahane Vakfı desteği ile yürütülmektedir.

Proje kapsamında 2017-2018 yılları arasında 3 pilot okuldan 24 öğretmene kapsayıcı eğitim perspektifini güçlendirmek amacıyla 8 günlük eğitim verilmiş, okul öncesi ve ilkokul 1.-4. sınıf öğrencilerine yönelik ders etkinlikleri ve materyalleri geliştirilmiştir.

2019 yılında ise öğretmenlerin desteklenmesine devam edilmiş ve ilk yılda geliştirilen içerikler iki pilot okulda uygulanmıştır. Seçilen bu iki pilot okulda belirli gün ve haftalarda kapsayıcı eğitim perspektifiyle kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütülmüş ve iletişim faaliyetleri ile konu hakkında kamuoyunda farkındalık yaratılmıştır.

2020 yılında da devam eden projede; üretilen içeriklerin çeşitli illerde yaygınlaştırılması, iki pilot okulda kapsayıcı eğitim yaklaşımının derinleşmesi için paydaşlar arası temas ve işbirliğinin artırılması, genel eğitim ve özel eğitim öğrencilerinin temasının artırılması, Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik savunu ve işbirliği yoluyla yoluyla proje içeriklerinin müfredata eklenmesi ve yaygınlaştırılması, iletişim çalışmaları yoluyla kamuoyunda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Haberler

Yaygınlaştırma Buluşmaları Tamamlandı!

Yaygınlaştırma Buluşmaları Tamamlandı!

Sabancı Vakfı ve Kahane Vakfı desteği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEÇBİR) ortaklığında yürüttüğümüz “Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte” projemizin yaygınlaştırma atölyelerini...

daha fazla bilgi edinin
Proje Yürütücüleri ve Destekçisi

Proje Yürütücüleri ve Destekçisi

Tohum Otizm Vakfı Hakkında Tohum Otizm Vakfı; 2003 yılında otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlanabilmeleri sağlamak amacıyla kar amacı olmayan,...

daha fazla bilgi edinin

Kaynak Havuzu

Proje kapsamında üretilen, aileler ve eğitimenlere yönelik tüm kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Yürütücüleri

Sabancı Vakfı

Kahane Vakfı

İletişime Geçin

Proje ile ilgili tüm konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz.